Bəhram Sadıqov

Bəhram Sadıqov

Memar Sinan

Memar Sinan

   Memar Sinan (Sinanəddin Yusif Əbdulmənnan oğlu) 1489-cu ildə Anadoluda, Kayseri şəhəri yaxınlığındakı Ağrınəs kəndində anadan olub. Mənbələrdə onun mənşəcə yunan...

İsraf

İnsan oğlu tarixin heç bir dönəmində bu gün əldə etdiyi imkanlara çatmamış, hədsiz istehlak anlayışının zirvəyə çıxdığı bir dövrü yaşamamışdır....

Page 1 of 31 1 2 31

Facebook