Tag: Baburilər

Babur şah

Babur şah

Zahirəddin Məhəmməd Babur şah 888-ci il məhərrəm ayının 6-da (14 fevral 1483) Fərqanədə anadan olmuşdur.Atası Teymur şahın nəvələrindən Fərqanə hökümdarı ...

Facebook