Tag: Ronni Kann

İsraf

İnsan oğlu tarixin heç bir dönəmində bu gün əldə etdiyi imkanlara çatmamış, hədsiz istehlak anlayışının zirvəyə çıxdığı bir dövrü yaşamamışdır. ...

Facebook